Hoe kunt u ons steunen?

Wij willen er zijn voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten in de gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas en Venray. De vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning bij mensen thuis. De organisatie komt voort uit particulier initiatief en wordt ondersteund door een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast is de organisatie afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Hiervoor is de Stichting Vrienden VPTZ Noordelijk Noord-Limburg opgericht, het bestuur van deze Stichting wordt gevormd door het bestuur van de Stichting VPTZ NNL.

Uw bijdrage wordt in beginsel gebruikt voor extra activiteiten ten behoeve van onze vrijwilligers, bijvoorbeeld het aanhouden van een eigen bibliotheek (over onderwerpen die gerelateerd zijn het werk van VPTZ). Maar ook de kosten voor sprekers en/of opleidingen die als extra permanente educatie kunnen worden gezien. Ook het jaarlijks uitje van onze vrijwilligers kan hieruit betaald worden.

Wilt u onze organisatie financieel steunen, dan kan dat op verschillende manieren:

Eenmalige gift
Uw eenmalige bijdrage is bijzonder welkom op rekening IBAN: NL25RABO0148174574 t.n.v. Stichting Vrienden VPTZ Noordelijk Noord-Limburg, klik op deze link of maak gebruik van deze QR code op je smartphone.

Donateur
Overweegt u het werk van VPTZ Noordelijk Noord Limburg structureel ondersteunen? U kunt dan donateur van de Stichting worden. Dat kan door u aan te melden via info@vptznoordlimburg.nl of het invullen van het formulier dat u hier kunt downloaden.

Schenking
Wij informeren u graag over de mogelijkheden hoe u via een notariële schenkingsakte, een legaat of een testament de stichting kunt steunen.

Fiscaal aftrekbaar
De belastingdienst heeft de Stichting Vrienden VPTZ Noordelijk Noord Limburg als ANBI aangemerkt. Hierdoor is uw gift, donatie of schenking binnen de daarvoor gestelde fiscale regels aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Scroll naar boven