Wie zijn wij?

Vrijwilligers

De vrijwilligers doen de dagelijkse uitvoering van de hulp en ondersteuning. Zij zijn gemotiveerde, betrokken en opgeleide vrijwilligers, waarbij maatwerk en cliëntregie uitgangspunten zijn. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar zij maken het mogelijk dat familieleden en mantelzorgers tijdelijk worden ontlast met betrekking tot de zorg voor de cliënt.

Coördinatoren

De coördinatoren doen de eerste intake bij elke cliënt en organiseren de hulp en ondersteuning. Ze zorgen voor de verbinding tussen cliënt, vrijwilliger en andere betrokken zorgverleners. De organisatie van de scholing en teamvorming van de vrijwilligers ligt in hun handen. De coördinatoren, Gerda Janssen en Judith Pelzer zijn bereikbaar op telefoonnummer 06 – 55 79 02 71 of via info@vptznoordlimburg.nl

Bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor verkrijgen van subsidie en het voldoen aan wetten en regels om de doelstellingen te realiseren. Zij zijn de werkgever van de coördinatoren die in dienst zijn van de stichting. Daarnaast zorgt het bestuur met de coördinatoren voor samenwerking landelijk en regionaal. Het bestuur bestaat uit:

  • Mevr. W. Boersma-Slütter, voorzitter
  • Dhr. J. de Meijer, secretaris
  • Dhr. H. van den Bergh, penningmeester
  • Dhr. H. de Bruijn, bestuurslid
  • Mevr. P. Wolfs, bestuurslid

VPTZ Nederland

Wij zijn lid van de landelijke koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg, zowel voor thuis als in hospices. VPTZ Nederland geeft ondersteuning en stimuleert kwaliteit van zorg.

Scroll naar boven